خدمات اخذ ویزا

اخذ ویزا جهت شرکت در همایش ها و نمایشگاهها، ارایه کلیه خدمات گردشگری به گردشگران خارجی، خدمات گردشگری سلامت و پزشکی، رزرو هتلهای داخلی و خارجی، خدمات صدور بلیط، صدور بیمه نامه مسافرتی، مشاوره در جهت راه اندازی ومدیریت اماکن اقامتی و گردشگری

برگزاری تورهای داخلی و خارجی

برنامه ریزی و برگزاری سفرهای داخلی و خارجی ،سفرهای اختصاصی برای شرکت ها و سازمانها ،سفرهای دانش آموزی و دانشجویی ،تورهای آموزشی داخل و خارج از کشور ،تورهای طبیعت گردی ،تورهای یک روزه ،

سفرهای آموزشی یوگا در هندوستان

خدمات اخذ ویزا

اخذ ویزا جهت شرکت در همایش ها و نمایشگاهها، ارایه کلیه خدمات گردشگری به گردشگران خارجی، خدمات گردشگری سلامت و پزشکی، رزرو هتلهای داخلی و خارجی، خدمات صدور بلیط، صدور بیمه نامه مسافرتی، مشاوره در جهت راه اندازی ومدیریت اماکن اقامتی و گردشگری

آموزش هتلداری و گردشگری

اخذ ویزا جهت شرکت  در همایش ها و نمایشگاهها ،ارایه کلیه خدمات گردشگری به گردشگران خارجی ،خدمات گردشگری سلامت و پزشکی ،رزرو هتلهای داخلی و خارجی ، خدمات صدور بلیط ،صدور بیمه نامه مسافرتی ، مشاوره در جهت راه اندازی ومدیریت اماکن اقامتی و گردشگریهتل

لیست هتل ها:

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما